Despre panourile fotovoltaice

This is custom heading element

Cel mai important furnizor de energie pentru pamant este soarele. Intreaga viata de pe pamant depinde de energia solara. Este punctul de plecare pentru procesele chimice si biologice de pe planeta noastra. In acelasi timp este o forma de energie care nu afecteaza mediul inconjurator, poate fi folosita in multe feluri si este potrivita pentru toate sistemele sociale.A�Panourile fotovoltaice realizeazA? conversia directA? a luminii A�n energie electricA? la nivel atomic. Unele materiale au proprietatea de a absorbi fotoni de lumina si a elibera electroni.

Acest efect poarta numele de efect foto electric. Atunci cA?nd aceAYti electroni sunt captaA?i rezultA? un curent electric care poate fi utilizat ca electricitate. Efectul foto electric a fost observat pentru prima datA? in anul 1839 de cA?tre fizicianul francez Edmund Bequerel. Bequerel a descoperit cA? anumite materiale pot produce cantitA?A?i mici de curent electric cA?nd sunt expuse la luminA?. In 1905, Albert Einstein a descris natura luminii AYi efectul foto electric pe care se bazeazA? tehnologia fotovoltaicA?, lucru pentru care a primit mai tA?rziu premiul Nobel pentru fizicA?.

Primul modul fotovoltaic a fost realizat A�n Laboratoarele Bell A�n 1954. A fost A�nregistrat ca baterie solarA? AYi a fost considerat doar o curiozitate, prea scump pentru a fi utilizat pe scarA? largA?. AZn anii 1960, industria spaA?ialA? a fost prima care a A�nceput sA? utilizeze A�n mod serios tehnologia pentru a furniza energie electricA? la bordul navelor spaA?iale. Prin intermediul programelor spaA?iale, tehnologia a avansat, fiabilitatea ei s-a A�mbunA?tA?A?it, iar costul a A�nceput sA? scadA?. AZn timpul crizei energetice din anii 1970, tehnologia fotovoltaicA? a fost recunoscutA? ca o sursA? de energie electricA? si in alte aplicatii decat cele spatiale.

AZn funcA?ie de tipul cristalului, putem distinge trei tipuri de celule pe baza de siliciu:

a�? CelulA? din siliciu monocristalinA?. Pentru a produce acest tip este necesar un material semiconductor absolut pur. Fibrele monocristaline sunt extrase din topitura de siliciu AYi apoi A?esute astfel A�ncA?t sA? formeze plA?ci fine. Acest proces de producA?ie garanteazA? un nivel de eficienA?A? relativ mare;

a�? Celule policristaline sunt mai eficiente din punctul de vedere al costului. La producerea lor, siliciul lichid se toarnA? A�n blocuri care apoi formeazA? plA?ci. AZn timpul solidificA?rii materialului, se formeazA? structuri de mA?rimi diferite la maginile cA?rora apar defecte. Ca urmare a acestui defect al cristalelor, celula solarA? este mai puA?in eficientA?;

a�? Celulele amorfe sau cu strat subA?ire se obA?in prin depunerea unei pelicule de siliciu pe sticlA? sau pe alt material folosit ca substrat. Grosimea stratului este mai micA? de 1 A�m (grosimea firului de pA?r uman este de 50-100 A�m). Costurile de producA?ie sunt mai mici din cauzA? cA? materialul costA? mai puA?in. TotuAYi, eficienA?a celulelor amorfe este mai micA? decA?t cea a celorlalte douA? tipuride celule. Din acest motiv s-au utilizat A�n primul rA?nd la echipamentele de joasA? putere (ceasuri, calculatoare de buzunar), sau ca elemente de faA?adA?. AZn prezent ele sunt utilizate AYi A�n fermele solare de mare putere (MW).

Panourile fotovoltaice sunt folosite intr-o multitudine de aplicatii: electrificarea unor locatii izolate, transport, telecomunicatii, dispozitive care au nevoie de autonomie, back-up necesar pentru consumatori vitali din domeniul sanatatii si It-ului, etc.